500 dragers

Draag jij met ons de vaste lasten van de moskee?

Moskee el Oemma is op zoek naar vijfhonderd mensen die de moskee zullen dragen. Hoe? Deze groep van vijfhonderd mensen zorgen ervoor dat de maandelijkse vaste lasten gedekt kunnen worden, een extra aanbouw op de huidige moskee gerealiseerd kan worden en dat de Da’wah activiteiten vermeerderd worden.

De moskee doet hierbij een oproep aan eenieder die structureel wil bijdragen aan de moskee en hiermee de ruggengraat van de moskee wil vormen zonder het in de portemonnee te voelen. Zij kunnen hiermee deze kleine, doch structurele bijdragen tegemoet zien op de Dag des Oordeels waar zij tegenover Allah zullen staan, en zij zichzelf op dat moment mogen verblijden met het zien van deze bergen verdiende Hasanaat. Allah, de Verhevene, houdt er het meest van dat iemand structureel goede daden verricht.

Aa’ishah heeft verhaald dat de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: O mensen, verricht de goede daden zover jullie kunnen, want Allah raakt niet vermoeid (om jullie te belonen) totdat jullie vermoeid raken. En de meest geliefde daden zijn de daden waarin iemand volhoudt, ook al zijn ze weinig. (Sahieh al-Boekhaarie en Moeslim)

Wil jij een drager worden? Vul dan nu onderstaand machtigingsformulier in!

Betalen is niet mogelijk op dit moment.

Door bovenstaand formulier volledig in te vullen en te verzenden machtigt u Moskee el Oemma om maandelijks het gekozen bedrag af te schrijven van uw bankrekening. Indien u het niet eens bent met de afschrijving kunt u het bedrag terug laten boeken. Neem hiervoor binnen 56 dagen na afschrijving contact op met uw bank. Indien u de machtiging wilt intrekken kunt u een e-mail sturen naar info@eloemma.nl.