Beleidsplan 2016-2020

Stichting Moskee el Oemma (Stichting moskee el Oma)
Guido Gezellestraat 48

2524CM ’s-Gravenhage
E-mail: info@eloemma.nl
RSIN: 803275882

Korte historie
Moskee el Oemma is opgericht door eerste generatie Marokkanen die zich in de jaren 80 vestigden in Den Haag. Moskee el Oemma maakt sinds 1994 officieel onderdeel uit van de Haagse gemeenschap.

Binnen de Marokkaanse gemeenschap groeide de behoefte van een moskee omdat de eerste generatie Marokkanen Den Haag niet langer als een tijdelijke woonplaats zagen maar als een nieuwe thuishaven. In 1994 werd het pand aan de Guido Gezellestraat 50 gekocht en in 2010 uitgebreid met de aankoop van het daar naastgelegen pand op nr. 48. De reden hiervoor was dat het aantal bezoekers sterk steeg en de oude gebedsruimte deze aantallen niet meer kon herbergen.

Doelstelling
Moskee el Oemma verricht haar activiteiten vanuit een op de Islam geïnspireerde verantwoordelijkheid zonder winst oogmerk. Wij hebben als doelstelling informatie te verschaffen door middel van het organiseren van dagelijkse gebedsdiensten, onderwijs en lezingen aan zowel moslims als niet-moslims. Hiermee willen wij de integratie, participatie en acceptatie bevorderen van de moslimgemeenschap in Nederland.

Bestuur
Het bestuur bestaat uit vier leden. De verschillende bestuursfuncties vragen veel opoffering van de eigen vrije tijd. Ondanks dat, is de motivatie en voldoening zeer hoog. Iedereen ziet het dragen van deze verantwoordelijkheid als een verplichting vanuit de Islam. De bestuursleden zijn allemaal eindverantwoordelijk voor hun eigen werkzaamheden en werken samen om tot de gewenste eindresultaten te komen.

Beloningsbeleid
De werkzaamheden worden door de bestuursleden en de vrijwilligers op vrijwillige basis verricht en zij verlangen hier geen financiële tegenprestatie voor.

Fondsenwerving
De moskee wordt gefinancierd door middel van vrijwillige ledenbijdrage, donaties en giften. Indien nodig worden (extra) inzamelingen gehouden om activiteiten te kunnen financieren.

Vermogensbeheer
De fondsen worden beheerd door de penningmeester van onze organisatie.  Bij alle grote investeringen vindt er een raadpleging plaats bij de achterban.

Besteding vermogen
Financiële uitgaven vinden alleen plaats indien het bestuur akkoord is. Daarnaast vindt er raadpleging plaats bij de gemeenschap. De fondsen worden besteed aan de volgende zaken:

 • Uitbreiding van het huidige gebedshuis
 • Vaste lasten  voor het gebedshuis
 • Kosten voor onderhoud van het gebedshuis
 • Aanschaf onderwijsmaterialen
 • Aanschaf promotiemateriaal

Educatieve activiteiten
Moskee el Oemma hecht veel waarde aan educatieve activiteiten. Wij zijn van mening dat onderwijs het fundament vormt voor het begrijpen van en het handelen naar de islamitische richtlijnen, en daarmee de deelname aan de Nederlandse maatschappij bevordert. Hieronder volgt een overzicht van de educatieve activiteiten in moskee el Oemma:

 • Godsdienstlessen en lezingen
  Door gekwalificeerde docenten worden wekelijks lessen of lezingen gegeven over de Islam. Daarnaast wordt door de imam in de wekelijkse vrijdagspreken raakvlakken behandeld tussen de Islam en een actueel onderwerp in het Arabisch en dit wordt vertaald naar het Nederlands.
 • Koranlessen
  Er wordt door docenten les gegeven aan leerlingen in de uitleg, de vertaling en het reciteren van de Koran.
 • Sportieve activiteiten
  Op het gebied van sport wordt er zaalvoetbal gespeeld en worden er ook voetbaltoernooien georganiseerd.

Meer informatie
Mocht u na het lezen van dit beleidsplan nog vragen/opmerkingen hebben dan kunt u een mail sturen naar: info@eloemma.nl.