Moskee el Oemma staat ten dienste van de (moslim)gemeenschap in Nederland en vervult een belangrijke religieuze en maatschappelijk rol. Om deze te kunnen blijven vervullen hebben we uw steun hard nodig. Wij doen dan ook een beroep op u om een bijdrage te leveren aan onze moskee. Immers buiten Allah is er niemand op wiens hulp wij kunnen rekenen, behalve op de hulp van onze geliefde broeders en zusters.

“De moskeeën van Allah worden slechts onderhouden door degene die in Allah en de Laatste Dag gelooft, het gebed onderhoudt, de Zakaat afdraagt en degene die niemand vreest, behalve Allah. Wellicht zijn zij degenen die tot de recht geleiden zullen behoren.” (Soerah at-Tawbah 9:18)

Allah heeft voor hem (de mens) daden van aanbidding voorgeschreven waarmee hij grote beloningen in deze wereld en het Hiernamaals kan verkrijgen.

Deze handelingen en daden van aanbidding zijn niet slechts beperkt tot deze wereld. Allah heeft daarentegen middelen voorgeschreven iemands goede daden na de dood te vermeerderen, namelijk middels doorlopende liefdadigheid (Sadaqah Djaariyah). Zo heeft de Boodschapper (vrede zij met hem) gezegd:

“Als een man komt te overlijden, stoppen al zijn goede daden behalve drie: doorlopende liefdadigheid, baatvolle kennis en een rechtschapen zoon die voor hem bidt.” (Moeslim)

Wilt u in aanmerking komen voor deze grootse beloning? Vul dan het onderstaande machtigingsformulier in.

Betalen is niet mogelijk op dit moment.

Door de bovenstaand formulier volledig in te vullen en te verzenden machtigt u Moskee el Oemma om maandelijks het gekozen bedrag af te schrijven van uw bankrekening. Indien u het niet eens bent met de afschrijving kunt u het bedrag terug laten boeken. Neem hiervoor binnen 56 dagen na afschrijving contact op met uw bank. Indien u de machtiging wilt intrekken kunt u een e-mail sturen naar info@eloemma.nl.