Beleidsplan 2021-2025


Stichting Moskee el Oemma (Stichting moskee el Oma)
Guido Gezellestraat 50 
2524CM s-Gravenhage
E-mail: info@eloemma.nl
RSIN:
803275882

Korte historie
Moskee el Oemma is opgericht door eerste generatie Marokkanen die zich in de jaren 80 vestigden in Den Haag. Moskee el Oemma maakt sinds 1994 officieel onderdeel uit van de Haagse gemeenschap.
Binnen de Marokkaanse gemeenschap groeide de behoefte van een moskee omdat de eerste generatie Marokkanen Den Haag niet langer als een tijdelijke woonplaats zagen maar als een nieuwe thuishaven. In 1994 werd het pand aan de Guido Gezellestraat 50 gekocht en in 2010 uitgebreid met de aankoop van het daar naastgelegen pand op nr. 48. De reden hiervoor was dat het aantal bezoekers sterk steeg en de oude gebedsruimte deze aantallen niet meer kon herbergen.

Doelstelling
Moskee el Oemma verricht haar activiteiten vanuit een op de Islam geïnspireerde verantwoordelijkheid. Wij hebben als doelstelling informatie te verschaffen door middel van het organiseren van dagelijkse gebedsdiensten, onderwijs en lezingen aan zowel moslims als niet-moslims. Hiermee willen wij de integratie, emancipatie, participatie en acceptatie bevorderen van de moslimgemeenschap in Nederland. Alle activiteiten zijn gericht op zowel mannen als vrouwen, jong en oud.

Organisatie

Bestuur
Het bestuur bestaat uit vier leden. De verschillende bestuursfuncties vragen veel opoffering van de eigen vrije tijd. Ondanks dat, is de motivatie en voldoening zeer hoog. Iedereen ziet het dragen van deze verantwoordelijkheid als een verplichting vanuit de Islam. De bestuursleden zijn allemaal eindverantwoordelijk voor hun eigen werkzaamheden en werken samen om tot de gewenste eindresultaten te komen.

Donateurs
De moskee wordt gefinancierd door middel van vrijwillige ledenbijdrage, donaties en giften. Indien nodig worden (extra) inzamelingen gehouden om activiteiten te kunnen financieren.

Beloningsbeleid
De werkzaamheden worden door de bestuursleden en de vrijwilligers op vrijwillige basis verricht en zij verlangen hier geen financiële tegenprestatie voor. Alleen de gemaakte kosten voor het organiseren van activiteiten worden vergoed.

Activiteiten

Educatieve activiteiten
Moskee el Oemma hecht veel waarde aan educatieve activiteiten. Wij zijn van mening dat onderwijs het fundament vormt voor het begrijpen van en het handelen naar de Islamitische richtlijnen, en daarmee de deelname aan de Nederlandse maatschappij bevordert. Hieronder volgt een overzicht van de educatieve activiteiten in moskee el Oemma:

Godsdienstlessen en lezingen
Door gekwalificeerde docenten worden wekelijks lessen of lezingen gegeven over de Islam. Daarnaast wordt door de imam in de wekelijkse vrijdagspreken raakvlakken behandeld tussen de Islam en een actueel onderwerp in het Arabisch en dit wordt vertaald naar het Nederlands.

Koranlessen
Er wordt door docenten les gegeven aan leerlingen in de uitleg, de vertaling en het reciteren van
de Koran. 

Sportieve activiteiten
Op het gebied van sport worden er speeldagen en voetbaltoernooien georganiseerd
voor jong en oud, man en vrouw.

Meer informatie
Mocht u na het lezen van dit beleidsplan nog vragen/opmerkingen hebben of wilt u een bezoek aan onze moskee brengen, dan kunt u een mail sturen naar: 
info@eloemma.nl.