Onderwijs

Onderwijs vormt het fundament voor het begrijpen van en het handelen naar de richtlijnen van de islam. Daarom biedt moskee el Oemma Arabische en islamitische lessen aan voor kinderen.

Het werken aan gedegen onderwijs is een verantwoordelijkheid van ons allen, zowel het bestuur van moskee el Oemma, de onderwijscommissie, de ouders als de vrijwilligers.
Met gedegen onderwijs kunnen wij onze kinderen voorzien van de juiste islamitische kennis en de islamitische identiteit van onze (toekomstige) generaties in stand houden.

Leeftijd
Uw kind moet minimaal 6 jaar oud zijn om les te volgen.

Lestijden
De lessen worden gegeven op zaterdag en zondag. De lestijden (aantal uren) variëren per niveau. Dit zal kenbaar worden gemaakt bij het plaatsen van uw kind(eren).

Kosten
Wij stellen als eis dat iedere ouder die zijn kind(eren) wilt inschrijven, lid wordt van moskee el Oemma.

Aan de lessen zijn ook kosten verbonden. Deze kosten worden aan het begin van het schooljaar bepaald door de onderwijscommissie.

Boeken
De boeken zijn verkrijgbaar bij de administratie. De kosten voor de boeken verschillen per niveau maar liggen tussen de 5 en 15 euro.

Inschrijven
Voor het samenstellen van de lesroosters is het van belang dat u uw kind(eren) tijdig inschrijft om een plek op de wachtlijst te voorkomen. U kunt dit doen door op de onderstaande knop te drukken of door bij ons op locatie een inschrijfformulier af te halen en (volledig) ingevuld in te leveren bij de administratie.

Meer informatie
Het onderwijs wordt geregeld door de onderwijscommissie. Bij eventuele vragen of klachten dient u zich tot de onderwijscommissie te wenden en niet tot de docenten. Voor meer informatie over de kosten en andere onderwijs gerelateerde vragen kunt u elk weekend bij ons terecht op locatie of een e-mail sturen naar: onderwijs@eloemma.nl of stuur een Whatsapp-bericht naar 06-17679829.