ANBI

Anbi

Moskee el Oemma is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dat betekent dat jouw giften aan ons aftrekbaar zijn. Je kunt deze giften aftrekken van je belastbaar inkomen. Bekijk meer informatie op de website van de Belastingdienst.

Contactgegevens:
Stichting Moskee el Oemma (Stichting moskee el Oma)
Guido Gezellestraat 48

2524 CM ’s-Gravenhage
E-mail: info@eloemma.nl
RSIN: 803275882

Doelstelling:
Moskee el Oemma verricht haar activiteiten vanuit een op de Islam geïnspireerde verantwoordelijkheid. Wij hebben als doelstelling informatie te verschaffen door middel van het organiseren van dagelijkse gebedsdiensten, onderwijs en lezingen aan zowel moslims als niet-moslims. Hiermee willen wij de participatie en acceptatie bevorderen van de moslimgemeenschap in Nederland.

Beleidsplan:
Beleidsplan moskee el Oemma 2016-2020.

Bestuurssamenstelling:
Voorzitter: M. Abbadi
Penningmeester: H. Koubaa
Secretaris: A. Al Hamachi
Bestuurslid: A. Boussaboun

Beloningsbeleid:
De bestuursleden verrichten alle werkzaamheden voor de moskee op vrijwillige basis en zij krijgen hiervoor geen vergoeding.

Uitgeoefende activiteiten:
Op onze website www.eloemma.nl en social media pagina’s vindt u het laatste nieuws en alle reeds uitgeoefende activiteiten.

 

Financiële verantwoording:

Jaarlijks wordt er een financiële verantwoording gepubliceerd over het afgelopen boekjaar. Klik op de onderstaande links om de financiële verantwoordingen in te zien: