ANBI

Moskee el Oemma is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dat betekent dat jouw giften aan ons aftrekbaar zijn. Je kunt deze giften aftrekken van je belastbaar inkomen. Bekijk meer informatie op de website van de Belastingdienst.

Stichting Moskee el Oemma wordt gedreven in de vorm van een Stichting. Zowel de statutaire als de feitelijke vestigingsplaats is Den Haag.

Contactgegevens:
Stichting Moskee el Oemma (Stichting moskee el Oma)
Guido Gezellestraat 48 – 50
2524 CM  ’s-Gravenhage
E-mail: info@eloemma.nl
RSIN: 803275882

Doelstelling:
Moskee el Oemma verricht haar activiteiten vanuit een op de Islam geïnspireerde verantwoordelijkheid. Wij hebben als doelstelling informatie te verschaffen door middel van het organiseren van dagelijkse gebedsdiensten, onderwijs en lezingen aan zowel moslims als niet-moslims. Hiermee willen wij de participatie en acceptatie bevorderen van de moslimgemeenschap in Nederland. Alle activiteiten zijn gericht op zowel mannen als vrouwen, jong en oud.

De stichting tracht haar doel te bereiken door:
– Activiteiten te organiseren die passen in de doelstelling;
– Vrijwilligers te werven en op te leiden voor het (mede) uitvoeren van activiteiten;
– Samen te werken met instellingen, personen en groepen die geheel of gedeeltelijk werkzaam zijn op het terrein van de stichting;
– Het onderhouden van contacten met en het stimuleren en realiseren van communicatie tussen instanties en personen die zich op een soortgelijk terrein bewegen;
– Alle ander wettige middelen die in de ruimste zin met het doel van de stichting verband houden.

Vermogen:
De stichting verwacht het grootste deel van haar opbrengsten te verkrijgen middels het werven van donaties, schenkingen, erfstellingen legaten en alle andere verkrijgingen en baten.

Inschrijving kamer van koophandel:
De stichting is ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41158880.

Overige algemene gegevens:
De stichting is feitelijk gevestigd aan de Guido Gezellestraat 50, 2524 CM te Den Haag. Informatie over de stichting kunt u vinden op www.eloemma.nl.

Beleidsplan:
Beleidsplan moskee el Oemma 2021-2025.

Bestuurssamenstelling:
Voorzitter: M. Zarrad
Penningmeester: A. Boussaboun
Secretaris: A. Al Hamachi

Beloningsbeleid:
De leden van het bestuur zijn onbezoldigd en ontvangen geen beloning. 
Het bestuur heeft per 1 januari 2016 de vrijwilligersregeling vastgesteld, hierin is het vrijwilligersbeleid omtrent vrijwilligersvergoedingen geregeld.

Uitgeoefende activiteiten:
Op onze website www.eloemma.nl en social media pagina’s vindt u  alle uitgeoefende activiteiten. 

Financiële verantwoording:
Jaarlijks wordt er een financiële verantwoording gepubliceerd over het afgelopen boekjaar. Klik op de onderstaande linkjes om de financiële verantwoordingen in te zien:

Financiële verantwoording 2022

Financiële verantwoording 2021

Financiële verantwoording 2020

Financiële verantwoording 2019

Financiële verantwoording 2018

Financiële verantwoording 2017